SAĞLIK TURİZMİ KOMPLİKASYON GÜVENCE SİGORTASI NEDİR ?

Sigortanın konusu, Sağlık Sigortası Genel Şartlarına ek olarak sağlık turizmi amacıyla Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de ikamet eden sigortalıların Türkiye’de sağlık turizmi için akredite hastane ve kliniklerde yaptırdığı ameliyat, girişim ve işlemlerden sonra oluşabilecek komplikasyonların tedavisi için gerekli olan masrafların aşağıda yazılan şartlar ve poliçede belirtilen limitler dahilinde ödenmesidir.

 

KİMLER SİGORTALI OLABİLİR ?

Bu sigorta 18-75 yaşındaki kişileri teminat altına alır Poliçe primi hesaplanırken kullanılan yaşlar, poliçe başlangıç tarihi baz alınarak hesaplanır. Yaş, bu tarih ile doğum tarihi farkının “gün/ay/yıl” olarak hesaplanması ile bulunur. Hesaplamada kişinin en yakın yaşı dikkate alınarak ilgili tarife primi uygulanır.

 

TEMİNATLAR NELERDİR?

 

A) YATARAK TEDAVİ TEMİNATI

Sigortalıya Türkiye sınırları içerisinde Sağlık Turizmi Akreditasyon belgesine sahip bir sağlık kurumunda yapılan ameliyat, girişim, tıbbi uygulamalar sonrasında gelişen tıbbi komplikasyonlar bu teminat kapsamında poliçe ve sertifikada belirtilen teminat limitleri ve oranları doğrultusunda poliçe planlarında belirtilen tedaviler için ödenir. Estetik ameliyatlarda ve diş tedavilerinde kişisel beğeniden doğan memnuniyetsizlikler bu poliçe kapsamında değildir. Teminat sadece poliçede belirtilen ameliyat veya girişim için geçerli olup, ilgili poliçe planı dışında bir tıbbi tedavi veya uygulamadan doğan komplikasyonlar teminat dışındadır. Komplikasyonun revizyon ameliyat veya girişimle tedavi edilmesi için gereken masraflar teminat altında olup, ameliyat / girişim sonrası gerekebilecek rehabilitasyon ve fizik tedavi giderleri kapsam dışıdır. Yapılacak tıbbi işlem için gereken tetkikler ve ilaçlar da bu teminat kapsamında ödenir. Tıbbi girişimin gerektirdiği tanı ve ameliyat standart pre op tetkikler dışında yapılan teşhis işlemleri ve ameliyatla ilgili olmayan ilaçlar teminat dışıdır.

B) UÇAK BİLETİ TEMİNATI

Sigortalının Türkiye’de uygulanan bir tedavi sonucu gelişen komplikasyonun tedavisi veya ameliyatın revizyonu gerekliliği halinde ülkesinden Türkiye’ye gelmek için ödediği ekonomik sınıf uçak bileti tutarı, poliçede belirtilen limit ve muafiyet ile ödenir. Uçak bileti teminatı bazı planlarda bulunmamaktadır. Teminat sertifika ve / veya poliçe üzerinde gösterilir. Uçak bileti teminatı olan planlarda bilet bedeli 500 USD muafiyetli olup, 1000 USD ye kadar olan biletleri kapsar.

C) KONAKLAMA TEMİNATI

Sigortalının Türkiye’de uygulanan bir tedavi sonucu gelişen komplikasyonun tedavisi veya ameliyatın revizyonu gerekliliği halinde Türkiye’de tedavisi öncesinde ve sonrasında sağlık kurumu dışında yapmak zorunda olduğu konaklama giderleri günlük maksimum 100 USD ve toplamda en fazla 500 USD olmak üzere bu teminat kapsamında ödenir. Konaklama giderleri için ilk 5 günlük konaklama muafiyet kapsamında olup 5 günden sonra devam eden konaklamalar için teminat işletilir. Tıbbi gereklilik olmayan durumlarda isteğe bağlı konaklama teminat dışıdır. Konaklama gerekliliği tıbbi raporlar ile belirlenir.

 

SİGORTA PRİMLERİ

  • * Sağlık Turizmi komplikasyon sigortası Mevzuat ve teşvikler için TIKLAYINIZ 
  • * Ayrıca sağlık turizmi komplikasyon sigortası masraflarınızın % 70 'i ,20.Nisan.2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan 5448 sayılı kararname ile teşvik kapsamına alınmıştır. Kararname için TIKLAYINIZ.