KASKO NEDİR ?

Sigorta sahibini ve aracını trafikte karşılaşabileceği her türlü riske karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür. Söz konusu riskler; trafik kazaları sonucu oluşan hasarlar, aracın yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi ve ferdi zararların oluşmasıdır.

 • Trafik Kazaları

Araca karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu ya da motorsuz bir araçla çarpılması sonucunda oluşacak hasar kasko sigortası teminatı altındadır. Araç hareket halinde ya da hareketsizken, sabit veya hareketli bir cismin sigortalı araç sahibi veya karşı taraftaki araç sahibinin iradesi dışında araca çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalarda meydana gelen hasarlar da güvence altına alınır. Ayrıca üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle sebep oldukları kazalar sonucunda oluşan kayıplar da kasko sigortasının genel teminatlarından biridir.

 • Aracın Yanması

Kasko sigortası, sigortaya konu olan aracın bir kaza sonucunda yanması ya da patlaması gibi durumlarda ortaya çıkacak hasara karşı güvence sunar.

 • Araç veya Araç Parçalarının Çalınması ya da Çalınmaya Teşebbüsü

Aracın veya araçta bulunan aksesuarların çalınması ya da çalınmaya teşebbüsü sebebiyle meydana gelebilecek kayıplara karşı sigortalı güvence altına alınır.

 • Ferdi Kayıplar

Kasko sigortası, yaralanma ve hastalık durumu oluşması halinde sigortalının ve sigortalıya eşlik eden tarafın uygun bir sağlık kurumuna nakledilmesini güvence altına alır. Ayrıca sigortalının tedavi görmesinin gerekli bulunması durumunda, sigortalının ailesinden birinin seyahat ve konaklama masraflarını da üstlenerek teminat altına alır. Kasko sigortası, sigorta ödemesinin yapılmasından itibaren başlamak üzere 1 yıl boyunca geçerliliğe sahiptir. Eğer poliçe ödemesi taksitle gerçekleştirilirse, sigorta ilk peşinatın ödendiği gün başlatılacaktır. Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadığı müddetçe sigorta, Türkiye saatiyle 12.00’da başlar ve bitim tarihinde aynı saatte geçerliliği sona erer.

Kasko, iyi sürücüleri ödüllendiren bir sisteme sahiptir. Sigortanın yapıldığı ilk yıl herhangi bir kaza yapılmaması durumunda sonraki için yıl yenilenecek kaskoda belirli bir oranda indirim yapılır. Bu indirim türüne hasarsızlık indirimi denir. Araç kazaya karışmadığı sürece yapılacak indirimlerin oranı da yıldan yıla kademeli olarak artar.

Kasko Avantajları Nelerdir?

Daha öncesinde de bahsettiğimiz gibi kasko zorunlu olmayan bir sigorta türüdür. Buna karşın yaptırılması ciddi bir gereklilik olan ve çok sayıda avantajı olan bir sigortadır. Kaskonun konusu sigorta sahibi ve aracı olduğu için zorunlu trafik sigortanız karşı tarafın hasarını karşılarken sizin hasarınız da kapsamı dâhilinde kaskonuz tarafından karşılanacaktır. Bu sebeple kendisini ve sahibi olduğu aracı güvence altına almak isteyen her bireyin yaptırması gerekmektedir. Birçok açıdan sigortalısına büyük avantajlar sunan kaskonun yaptırılmaması durumunda başınıza gelebilecek bir kaza veya aracınızla ilgili yaşayacağınız bir sorun sizi yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakarak çok zor bir durumda kalmanıza neden olacaktır. Bu sebeple aşağıda sıraladığımız kaskonun avantajlarını detaylı olarak bilmenizde yarar var.

 1. Trafik sigortası yalnızca karşı taraftan kaynaklı kazalarda meydana gelebilecek hasarları karşılarken, kasko sizden kaynaklı meydana gelen kazalarda da aracınızda ortaya çıkan zararı kısmen veya tamamen karşılar. 
 1. Meydana gelen kazalarda veya bir arıza yaşanması durumunda araç hareketsiz hale gelebilir ya da sigorta hizmetinden yararlanmada sorun yaşamamak için aracın hareket ettirilmemesi koşulu aranabilir. Bu durumlarda çekici hizmetine başvurulması gerekir. Kaskolar da belirli durumlar için poliçe kapsamına girmesi halinde çekici hizmetini ücretsiz olarak sunar.
 2. Eğer herhangi bir kaza ve benzeri bir durum sebebiyle aracınız onarım sürecinde olduğu için kullanamıyorsanız, Sigorta şirketi tarafından süreç tamamlanana kadar kullanabileceğiniz bir araç verilir. Bu sayede yaşanabilecek olumsuzluklardan etkilenmez ve günlük yaşamınız sekteye uğramadan hayatınıza devam edebilirsiniz.
 3. Hırsızlık durumunda meydana gelebilecek zararlar kasko poliçesi ile teminat altına alınır. Aracın çalınması durumunda yenisi tahsis edilirken, aracınız çalınmamış ancak hırsızlık girişimi sonucunda zarara uğramış ise zararınız kaskonuz tarafından karşılanır.
 4. Deprem, yangın, dolu, toprak kayması gibi doğal afetler nedeniyle aracınızın zarar görmesi durumunda bu zararlar kaskonuz tarafından karşılanır.
 5. Kasko teminatlarına ekleyebileceğiniz sağlık hizmetleri ile kaza sonucunda meydana gelebilen yaralanma, ölüm gibi durumlarda sigorta şirketinin teminatı altındadır.
 6. Ayrıca kaskonuza farklı türlerde ek teminatlar da ekleyebilir, poliçenizde yer alan teminatları kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenleyebilirsiniz. 

Kasko ve Trafik sigortası arasında ne fark vardır ?

Kasko, yaptırılması zorunlu olmayan ve araç sahiplerinin insiyatifinde bulunan bir sigorta türüdür. Trafik Sigortası ise, trafiğe çıkan her araç için yaptırılması kanunlarla mecburi kılınmış bir sigorta çeşididir. Haliyle kasko yaptırmamanın bir yaptırımı olmazken, trafik sigortası yaptırmamak para cezası, trafikten men gibi cezalarla karşılaşılmasına sebep olur. Kasko, sigortayı yaptıran araç sahibini ve aracını güvence altına alırken Trafik sigortası, üçüncü kişilere verebileceğiniz maddi veya fiziki zararları teminat altına alan bir sigortadır. Trafik sigortası prim sınırı devlet tarafından belirlendiği için standarttır. Kaskoda ise tutar, poliçenin kapsamına göre belirlenir. Buradaki belirleyici faktör; sigorta sahibinin tercihleri olur.

Teminatlar

 • Çarpma, çarpışma
 • Devrilme, düşme, yuvarlanma
 • Yanma
 • Hırsızlık
 • Asıl anahtarın çalınması sonucu hırsızlık
 • Anahtar kaybı
 • Kötü niyetli hareketler
 • Terör
 • Deprem
 • Sel seylap
 • Aracın yetkisiz kişilerce çekimi
 • Sigara ve benzer madde zararları
 • Kemirgen teminatı
 • Hasarsızlık koruma
 • İhtiyari mali sorumluluk
 • Koltuk ferdi kaza
 • Acil sağlık ambulans hizmeti
 • Hukuksal koruma
 • Mini onarım hizmeti
 • Yol yardım hizmeti
 • İkame araç hizmeti

 

Kasko sigortası GENEL ŞARTLAR