İŞYERİ SİGORTASI NEDİR?

İşyerlerinde oluşabilecek Yangın, Yıldırım, İnfilak, Deprem, Yer Kayması, Dahili Su, Duman, Sel ve Seylap, Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör, Hırsızlık, Cam Kırılması vb. riskleri tek poliçe ile teminat altına alınmasıdır.

İŞYERİMDE MEYDANA GELEN YANGIN NEDENİYLE KOMŞU İŞYERLERİNE VERECEĞİM ZARARLARI İŞYERİ SİGORTAM KARŞILAR MI?

Evet. İşyeri Sigortasına “Yangın Mali Mesuliyet “ek teminatı’nın da dahil edilmesi halin de Yangın, İnfilak, Duman, Dahili Su, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör risklerinin gerçekleşmesi sonucu komşu işyerlerine verilebilecek zararlar teminat altına alınabilir.

İŞYERİMDE MEYDANA GELEN HASAR NEDENİYLE İŞ YERİMİ GEÇİCİ OLARAK BİR BAŞKA YERE TAŞIDIM. TAŞINMAM NEDEİYLE YAPTIĞIM MASRAFLARI SİGORTAMDAN ALABİLİR MİYİM?

Evet. İşyeri Sigortasına “Alternatif İşyeri Masrafları “ ek teminatını alınması halinde poliçede yazılı şarlar ve limitler kapsamında yapılan masraflar karşılanır.

İŞYERİMDE MEYDANA GELEN YANGIN HASARI NEDENİYLE İŞ YERİMDEKİ FAALİYETİMİN DURMASI NEDENİYLE UĞRAYACAĞIM ZARARIMI, PARASAL YADA FİNANSAL KAYIPLARIMI İŞ YERİ SİGORTAM KARŞILAR MI?

Evet. Yangına bağlı olarak meydana gelen bir hasardan dolayı ticari faaliyetin durması halinde uğranılacak parasal veya finansal kayıplar için İşyeri Sigortası teminatına “ İş Durması “ ek teminatının alınması halinde poliçede yazılı şarlar ve limitler kapsamında tazminat karşılanabilir.

İŞYERİMDE MEYDANA GELEN YANGIN HASARI NEDENİYLE İŞ YERİMDEKİ FAALİYETİMİN DURMASI NEDENİYLE BENİM VE/VEYA MALİKİN UĞRAYACAĞI KİRA KAYIPLARI ZARARINI SİGORTA TEMİNATI ALTINA ALABİLİR MİYİM?

Evet. Deprem hariç, yangına ve ek teminatlar kapsamında meydana gelen bir hasardan dolayı hem Malik ve hem de Kiracının uğrayacağı kira kaybı için İşyeri Sigortası teminatına “Kira Kaybı “ ek teminatının dahil edilmesi halinde poliçede yazılı şarlar ve limitler kapsamında kira kaybı tazminatı ödenir.

KONUT VE İŞYERİ SİGORTALARI POLİÇELERİNDEKİ ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Sözleşmenin yapılmasından sonra sigortalı şeylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen yeri veya halinde değişiklik olduğu takdirde, değişiklik Acenteye veya Sigorta Şirketine bildirilmesi ve bu değişikliklerin zeyilname ile kayıt altın alınması şarttır.

KONUT VE İŞYERİ SİGORTALARI POLİÇELERİNDEKİ ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Sözleşmenin yapılmasından sonra sigortalı şeylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen yeri veya halinde değişiklik olduğu takdirde, değişiklik Acenteye veya Sigorta Şirketine bildirilmesi ve bu değişikliklerin zeyilname ile kayıt altın alınması şarttır.

 

Yangın sigortaları  GENEL ŞARTLAR