AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

GULF Sigorta, avukatlar için hazırladığı “Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile mesleki

faaliyetlerinizi icra ederken oluşabilecek hatalı eylemleriniz sonucunda, 3. Şahıslar tarafından

talep edilebilecek tazminatları, uygun primler ile teminat altına alıyor.

Üstelik yalnızca birkaç soru ile!

Günümüzün değişen şartlarında, rekabet ve sorumluluk bilincinin gelişmesiyle beraber,

Mesleki Sorumluluk sigortaları, çeşitli meslek grupları için mesleki faaliyetlerinin önemli bir

parçası haline gelmiştir. Dünyada, gün geçtikçe yaygınlaşan Mesleki Sorumluluk sigortası, bazı

Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde ve Batı Avrupa ülkelerinde avukatların davalara

girebilmeleri için zorunlu hale dahi getirilmiştir. Avukatlar için mesleki sorumluluk sigortası,

bu sigortaya sahip avukatlara görevlerini güven içinde yerine getirme olanağını vermesinin

yanı sıra müvekkiller tarafından da tercih edilmelerini sağlayacak bir prestij sembolü haline

gelmiştir.

GERİYE YÜRÜRLÜK

Mesleki faaliyetlerinizi ifa ederken, bilginiz dahilinde olmamak kaydı ile seçeceğiniz yıllık

toplam sorumluluk limitine göre poliçe yapılmadan 2 (iki) ile 5 (beş) yıl öncesinde veya poliçe

döneminde yapılmış olan hatalı veya kusurlu eylemler nedeniyle, poliçe süresi içinde size karşı

3. şahıslar tarafından gelebilecek tazminat talepleri teminat altındadır.

Uygun primlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen Yetkili Acentelerimiz ile irtibata geçiniz.

Acentenizden temin edebileceğiniz soru formunu doldurup, priminizi hemen öğrenerek siz de

mesleğinize özel şartlar ile hazırlanmış poliçemize hemen sahip olabilirsiniz.

GENİŞ KAPSAMLI TEMİNATLAR

Mesleki Sorumluluk Teminatı ile seçeceğiniz yıllık toplam sorumluluk limitine göre, poliçe

başlangıç tarihinden önceki 2 ile 5 yıl içinde yaptığınız ancak henüz fark etmediğiniz hatalardan

dolayı poliçe döneminde oluşabilecek zararlardan korkmanıza gerek yok. Bu teminat ile,

mesleği icra ederken yaptığınız hata, ihlal, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, ihmal sonucu

görev aksatma, mesleki hizmeti yerine getirememe veya gizliliği ihlal gibi nedenlerden dolayı

müvekkillerinizin talep edecekleri tazminatlar için; manevi tazminat talepleri de dahil olmak

üzere, koruma altındasınız.

Savunma Masrafları Teminatı, poliçenin teminatı ve eklerine göre kapsam dahilinde olan bir

mesleki sorumluluk hasar talebinin savunması için söz konusu olan avukatlık ücretleri ve

yargılama masraflarını karşılar.

Yargı Benzeri Masraflar Teminatı, Sigortalı’ ya karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi

durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği

tarafından yapılan herhangi bir şikayetin Sigortalı tarafından ya da Sigortalı adına araştırılması,

savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan makul ücret, harcama ve masrafları

içermektedir.

İletişim Masrafları Teminatı, sözleşme dönemi içinde Sigortalı tarafından, poliçede teminat

altına alınmış bir talep nedeniyle Sigortalı’ nın itibarına gelen zararı hafifletmek amacı ile

yapılan iletişim masraflarını karşılamaktadır.

Tevkil Teminatı, Sigortalı’ nın ilgili vekaletnamesinde tevkil yetkisi uyarınca poliçede tanımlı

“Sigortalı” haricinde yetkili kıldığı avukatların tazminat ödeme yükümlülüğünü doğuracak

eylemleri teminat altındadır.

- Hakaret ve Manevi Tazminat Talepleri Teminatı

- Emeklilik/Mesleği Bırakma halinde 1 yıl (12 ay) İleri Yürürlük (Uzatılan Bildirim Suresi)

- Kayıp Dokümanlar Teminatı

- İşyeri Asistans Teminatı

Avukat Mesleki Sorumluluk sigortasının öne çıkan diğer avantajları arasında yer almaktadır.

 

Avukat sorumluluk formunu doldurarak teklif alabilirsiniz.