TIBBİ TEDAVİ TEMİNATI : 30.000.- EURO

Sigortalının, bu teminat kapsamında acil bir vaka sonucu hastalanması veya yaralanması durumunda, Asistans şirketi; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafını Sompo sigorta namına ödeyecektir. Acil diş tedavi giderleri 60 euro kadar karşılanacaktır. Covid 19 a ait tıbbi ve yatarak tedavi giderleri tıbbi teminatı limitleri dahilinde karşılanmaktadır. Covid 19 teşhisine yönelik yapılacak testlere ait giderler kapsam dışıdır.(istisnai olarak Covid 19 testi pozitif çıkan sigortalıya ait test gideri tıbbi tedavi teminatından karşılanacaktır)

SİGORTALININ TIBBİ NEDENLERLE NAKLİ

Sigortalının bu poliçe kapsamında acil bir vaka sonucu hastalanması veya yaralanması durumunda, sigorta şirketi sigortalıyı, ambulans, refakatçi doktor veya sigorta şirketinin doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla, uygun olan en yakın tıbbi merkeze naklini sağlayacaktır.

SİGORTALININ ACİL SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE YURDA NAKLİ

Sigortalının bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve daimi ikametgaha dönüş için sigortalının asıl seyahati için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigorta şirketinin doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’ in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi ikametgaha nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

SİGORTALININ CENAZESİNİN NAKLİ

Sigorta şirketi cenazenin Türkiye’ deki defin yerine naklini üstlenir.Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

SİGORTALIYA YAPILACAK TEDAVİ NEDENİYLE AİLE ÜYELERİNDEN BİRİNİN SEYAHATİ

Sompo sigorta, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için yurtdışında hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını sınırsız olarak karşılayacaktır.

SİGORTALIYA YAPILACAK TEDAVİ NEDENİYLE AİLE ÜYELERİNDEN BİRİNİN KONAKLAMASI

Sompo sigorta, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için yurtdışında hastanenin bulunduğu yerde en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 150 euro’ ya kadar konaklama masraflarını (standart oda+kahvaltı )masraflarını karşılayacaktır.

AİLE ÜYELERİNDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE YOLCULUĞUN DURDURULMASI SONUCU GERİ DÖNÜŞ

Sigortalı,yakın bir aile mensubunun(eşi, çocukları, ebeveyni, kardeşleri) daimi ikamet yerinde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında Sigorta şirketi, sigortalının daimi ikamet ülkesine dönüşünü organize edecektir.

BAGAJIN BULUNMASI VE SİGORTALIYA ULAŞTIRILMASI

Bagajın bulunması halinde, Şirket söz konusu bagajı daimi ikametgaha veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.

BAGAJ KAYBI : 350 EURO

GECİKMELİ BAGAJ

Tarifeli havayolu uçuşlarında bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile Şirket, Sigortalı ‘ya  ait acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orijinal faturalarını şirkete göndermesi koşuluyla 100 euro limit dahilinde ödeme yapacaktır.

KANUNİ İŞLEMLERLE İLGİLİ KEFALET (BORÇ OLARAK) : 5000.- EURO

NAKİT AVANS : 1500.-TL

ACİL MESAJLARIN İLETİLMESİ

TIBBİ DANIŞMANLIK

FERDİ KAZA TEMİNATI

İş bu teminat 15 yaşını doldurmamış ve 65 yaşını aşmış kişileri kapsamaz.

FERDİ KAZA SÜREKLİ SAKATLIK : Azami 1000.-EURO

FERDİ KAZA VEFAT : Azami 1000.- EURO