Hac & Umre seyahat sigortası

HAC PAKET TUR SİGORTASI

 

TEMİNATLAR

TEMİNAT LİMİTLERİ

Kaza sonucu yaşam kaybı

17.500.-TL

Kaza sonucu sürekli sakatlık

17.500.-TL

 

·         Taahhüdün yerine getirilmemesi

·         Hizmetin taahhüt edilen şekilde yerine verilmemesi

·         Geri dönüş teminatı

Katılımcı başına paket tur bedeli ile sınırlı olup,azami 10.000.-TL dir.

Tüm katılımcılar için tur başına 100.000.-TL ile sınırlıdır.

Tüm katılımcılar için acente başına 750.000.-TL ile sınırlıdır.

 

PRİM

HAC ZİYARETİ SÜRESİ BOYUNCA

Prime % 5 gider vergisi dahildir.

9.-TL

 

OLAY BAŞINA TOPLAM LİMİT

Poliçe teminatları, poliçe vadesi boyunca olay başına 30 hayat ile sınırlıdır.

ÖZEL KOŞULLAR / AÇIKLAMALAR / TEMİNAT KLOZLARI

 * Seyahat acentesinin, katılımcıya taahhüt ettiği hizmetleri, teminat kapsamında yer alan haller nedeni ile iflası da dâhil olmak üzere hiç yerine getirilmemesinden veya taahhüt ettiği şekilde vermemesi veya eksik vermesinden kaynaklanan sorumluluğu katılımcıya temin edilir.

* Seyahat acentesinin, grev, lokavt, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler sonucu hizmet vermesinin mümkün olmaması halinde katılımcının ödemiş olduğu paket tur bedeli ya da faaliyetine son verilmesi halinde, katılımcıya taahhüt ettiği hizmetleri gerçekleştirilemeyeceği ve seyahatin fiilen tamamlanamayacağının ortaya çıkması durumunda, katılımcıların başlangıç noktasına dönüş masrafları temin edilir.

* Seyahat acentesinin sorumluluğunun olmadığı yahut paket tur sözleşmesi kapsamında olmaksızın üçüncü kişilerden alınan hizmetler ile bağlantılı zararlar ve Seyahat Acentesi dışında paket tur sözleşmesine hizmet sağlayan üçüncü kişilerden herhangi birinin; kamu otoritesince faaliyetlerinin durdurulması, savaş, grev, lokavt, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler sonucu hizmet vermesinin mümkün olmaması, hizmet verememesi veya taahhüt ettiği şekilde yerine getirememesi dolayısı ile paket turun gerçekleştirilememesi sonucu ortaya çıkan katılımcı zararları teminat kapsamı haricindedir.

* Ferdi Kaza Sigortası ve Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarını ve Poliçe Özel Koşullarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

 

UMRE PAKET TUR SİGORTASI

 

TEMİNATLAR

TEMİNAT LİMİTLERİ

Kaza sonucu yaşam kaybı

17.500.-TL

Kaza sonucu sürekli sakatlık

17.500.-TL

 

·         Taahhüdün yerine getirilmemesi

·         Hizmetin taahhüt edilen şekilde yerine verilmemesi

·         Geri dönüş teminatı

Katılımcı başına paket tur bedeli ile sınırlı olup,azami 10.000.-TL dir.

Tüm katılımcılar için tur başına 100.000.-TL ile sınırlıdır.

Tüm katılımcılar için acente başına 800.000.-TL ile sınırlıdır.

 

PRİM

UMRE ZİYARETİ SÜRESİ BOYUNCA

Prime % 5 gider vergisi dahildir.

9.-TL

 

OLAY BAŞINA TOPLAM LİMİT

Poliçe teminatları, poliçe vadesi boyunca olay başına 30 hayat ile sınırlıdır.

ÖZEL KOŞULLAR / AÇIKLAMALAR / TEMİNAT KLOZLARI

 * Seyahat acentesinin, katılımcıya taahhüt ettiği hizmetleri, teminat kapsamında yer alan haller nedeni ile iflası da dâhil olmak üzere hiç yerine getirilmemesinden veya taahhüt ettiği şekilde vermemesi veya eksik vermesinden kaynaklanan sorumluluğu katılımcıya temin edilir.

* Seyahat acentesinin, grev, lokavt, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler sonucu hizmet vermesinin mümkün olmaması halinde katılımcının ödemiş olduğu paket tur bedeli ya da faaliyetine son verilmesi halinde, katılımcıya taahhüt ettiği hizmetleri gerçekleştirilemeyeceği ve seyahatin fiilen tamamlanamayacağının ortaya çıkması durumunda, katılımcıların başlangıç noktasına dönüş masrafları temin edilir.

* Seyahat acentesinin sorumluluğunun olmadığı yahut paket tur sözleşmesi kapsamında olmaksızın üçüncü kişilerden alınan hizmetler ile bağlantılı zararlar ve Seyahat Acentesi dışında paket tur sözleşmesine hizmet sağlayan üçüncü kişilerden herhangi birinin; kamu otoritesince faaliyetlerinin durdurulması, savaş, grev, lokavt, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler sonucu hizmet vermesinin mümkün olmaması, hizmet verememesi veya taahhüt ettiği şekilde yerine getirememesi dolayısı ile paket turun gerçekleştirilememesi sonucu ortaya çıkan katılımcı zararları teminat kapsamı haricindedir.

* Ferdi Kaza Sigortası ve Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarını ve Poliçe Özel Koşullarını lütfen dikkatlice okuyunuz.