Öğrenci seyahat sigortası

 

SÜRE

PRİM

3 Ay

34 Euro

6 Ay

45 Euro

1 Yıl

57 Euro

 

Çocuklarınızın yurt dışı eğitimlerinde onları yalnız bırakmıyoruz. Yurt dışında acil mesajların iletilmesinden, acil tıbbi tedavi hizmetlerine kadar aşağıda belirttiğimiz muhtemel risklere karşı Öğrenci Seyahat Sigortası ile güvence sağlıyoruz. 

 TEMİNATLAR 

1) Tıbbi Tedavi Teminatı

Öğrencinin yurt dışı eğitimi esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, ayakta tedavi masrafları, yatarak tedavi masrafları ve bu tedaviler ile ilgili ilaçların masraflarını limitler dahilinde ödenir. 

Ayrıca;

·         Acil Diş Tedavi

·         Kaza Sonucu Diş Tedavi

·        Fizik Tedavi

·         Medikal Ekipman

·         X-Ray

·         MR / Ultrason 

masrafları da teminat bazında belirlenmiş limitler dahilinde olmak üzere Tıbbi Tedavi Teminatı kapsamında  ödenir. Tıbbi tedavi teminatı ile ilgili muafiyet uygulaması bulunmamaktadır. 

 2) Tıbbi Nedenlerle Nakil

Öğrencinin ani hastalığı, yaralanması veya 24 saat içinde müdahale edilmezse hayatını tehlikeye sokacak durumlarda, ambulans veya uygun bir nakil aracıyla en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze naklini organize ederek, tüm giderler limitler dahilinde karşılanır. Taburcu olduktan sonra ise, öğrencinin daimi ikametgâha nakli karşılanır. 

 3) Kişisel sorumluluk

4000 Euro (150 Euro muafiyet uygulanmaktadır.